ITs Office AB

Företagsanpassad utbildning samt utveckling i MS Office

 

Utveckling av datalösningar i Excel

På de flesta företag och organisationer i Sverige finns idag ett flertal egenutvecklade rutiner i Excel. Ofta har dessa system vuxit fram under en lång tid inte sällan uppstår situationer där personen som från början skapade verktyget har slutat och man inte längre har kompetens internt för att anpassa verktyget efter verksamhetens förändrade behov.

Några exempel på lösningar som vi levererat.

Svenska institutet - mallar för ansökningar om bidrag för Östersjöprojekt (Word och Excel)

Post och Telestyrelsen, PTS - Ärendehanteringssytem för klagomålsärenden (Access)

Nokas - offertmallar och säljkalkyler (Excel)

Svenska kyrkan i Huddinge - blankettmallar hör hela verksamheten (Word) samt personalbudget (Excel)  och verksamhetsbudget (Excel) för församlingar och förvaltningar

Marko Kaj Moving AB - rutin för automatiserat fakturaunderlag (Excel)

ACE Group - beräkning av försäkringspremier (Excel) samt bevis om tecknad försäkring (Word)

Kemikalieinspektionen - blankettkonstruktion (Word)

Kontakta oss för hjälp med såväl stora som små lösningar vare sig det gäller nyutveckling eller anpassning av befintliga rutiner.