Utveckling för

effektiv datahantering

Vi utvecklar dina dagliga rutiner, skapar mallar och utbildar 

Våra tjänster har hjälpt flera företag att få bättre och säkrare rutiner. Detta har i många fall inneburit ordentliga tidsvinster. Vi analyserar era rutiner och erbjuder hjälp med utveckling, mallar eller utbildningar. Det ska vara lätt att utföra de dagliga rutinerna på ett säkert och effektivt sätt.

Vi tar oss an de flesta utmaningar för att hjälpa er att lösa era problem!

Det kan handla om vidareutveckling av befintliga Excelrutiner eller att skapa och designa nya verktyg för ert dagliga jobb.

Vi har stor erfarenhet av budgetrutiner, kalkyler för offerter, registerhantering m.m i Excel. Blankettkonstruktion i Word samt ifyllbara pdf-blanketter.

Kontakta oss för en förutsättninglös diskussion!